Diğer Kurslarımız

 Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri*

 Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi*

 Temel İlkyardım

 Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi*

 Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği Eğitimi*

 Vardiya Tutma Eğitimi ( Güverte Sınıfı Tayfalar İçin )**

 Vardiya Tutma Eğitimi ( Makina Sınıfı Tayfalar İçin )***

 Petrol Tankerleri Tanıtım Kursu****

 Kimyasal Madde Tankerleri Tanıtım Kursu****

 Sıvılaştırılmış Gaz Tankerleri Tanıtım Kursu****

 Ro-Ro Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliliği Kursu*****

 Yolcu Gemilerinde Çalışma Yeterliliği Kursu*****

 İleri Yangınla Mücadele Eğitimi

 Birleştirilmiş Tıbbi İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimi

 ISPS ( Gemi - Liman - Şirket Güvenlik ) Kursu

 Yat Kaptanlığı Eğitimi

 Sınırlı Vardiya Zabiti Eğitimi (A-2/3)

 Sınırlı Makina Zabiti Eğitimi (A-3/3)

 Amatör Denizci Eğitimi