21
12-2015

Parakete Ve İskandil

PARAKETE VE İSKANDİL

1. SÜRAT VE DERİNLİK ÖLÇEN ALETLER PARAKETE ( LOG ) İSKANDİL ( SOUNDER )
2. PARAKETELER
3. HOLLANDA PARAKETESİ (DUTCHMAN’S LOG )Aslında bir cihaz olmayıp, matematiksel bir hesaplama yöntemidir.Sürat, zaman ve kat edilen mesafe arasındaki bağlantıdanfaydalanılarak yapılır. Tekne üzerinde mesafesi belli 2 noktaarasında zamana bağlı olarak sürat ölçümü yapılır. (baş üstündenbırakılan bir cismin belli bir noktaya kadar geçişi stop watch iletespit edilerek sürat hesaplanır) MESAFE (ft) MESAFE (mt)SÜRAT = ----------------- X 0,592 SÜRAT = ---------------- X 1,94 ZAMAN (sn) ZAMAN (sn)
4. ADİ PARAKETE (TOWED LOG, PATENT LOG)Gerçekte sürat ölçmeyip toplam mesafe değerini gösterir. Geminin kıçından bırakılan parakete uskurunun geminin ilerleme hızına bağlı olarak dönmesi sonucu teknede bulunan bir göstergede kat edilen mesafe deniz mili olarak görülür. Sürat – zaman- mesafe üçlüsü arasındaki bağlantıdan sürat ölçülür.Dezavantajları ;10-12 knots süratler dışında hassas netice vermezDönüşler esnasında deniz dibine takılma riski nedeniyle toplanması gerekebilir.
5. PERVANELİ PARAKETE(CHERNIKEFF PARAKETESİ)Geminin Karinasında Bulunan Bir Asansör (Kılıç )Vasıtası İle Aşağıya İndirilir. Paraketenin Ucunda BirPervane Bulunur. Bu Pervane Teknenin İleri Hızı İleDöner. Dönüşün Miktarına Göre Teknenin Hızı BelirlenirTekne 1 Nm Yol Kat Ettiğinde Pervane 4500 Devir Yapar
6. PİTOSTATİK PARAKETE(BASINÇ PARAKETELERİ) ( PITOMETER)Tekne hareketsiz iken altındaki su basıncını ilehareket halindeki basınç arasındaki fark teknehızının karesi ile orantılıdır. Pitostatik Paraketelerbu prensibe göre çalışırlar . Bu tipler de kılıçlıparaketedir ancak kılıç ucunda pervane olmayıpkılıç içindeki tübe deniz suyu dolar.
7. ELEKTROMANYETİK PARAKETEDeniz suyunun iletkenliğinden faydalanılarak geliştirilmişbir paraketedir. Parakete kılıcının borda istikametindebirer elektrot mevcuttur. Bu elektrotlar arasındaki voltajparakete kılıcının üzerinden akan suyun hızına bağlıolarak değişir
8. AKUSTİK PARAKETELER (DOPPLER LOG)Deniz Suyu İçersine Ses Dalgaları Gönderip DönenEkolardan Faydalanılarak Gemi Hızı Ölçülür. DoplerPrensibine Göre çalışır. Parakete transduseri susathından 60º aşağıya doğru ses dalgaları gönderir. (Sesdalgalarının açısal genişliği 4º dir) Ses dalgalar deniztabanından geriye yansıdığında transduser tarafından alınan ekoların frekansı geminin ileri hareketi nedeniyle;transduserin gönderdiği dalgaların frekansından yüksektir(Doppler etkisi). Tekne hızı arttıkça bu fark büyür. Buyöntem ile tekne hızı ölçülür.
9. Sesin su içindeki hızı; suyun sıcaklıkderecesine, tuzluluğa ve basınca bağlıdır.Genel olarak ses dalgaları 200 – 400 metrederinlikler arasında bulunan derin su tabakalarıtarafından emilir ve dağıtılırlar. Bu nedenle 200metreden daha derin sularda ekolar geridönmez. Bu nedenle parakete bu derinliklerde water track pozisyonuna geçer.Bu tip pareketeler sayesinde deniz derinliğini de tespit edilebilmektedir.Dopler paraketelerin baş-kıç doğrultusundaki ölçebildiği max hız 100 knts dır.Hız hatası 5 knts altındaki hızlarda 0.1 knots; 5 knts üstündeki hızlarda max % 2 dir.
10. DERİNLİK ÖLÇEN ALETLER(İSKANDİLLER)Teknenin bulunduğu mevkidekiderinliği ölçmeye yarayancihaz/sistemlere iskandil denir.
11. EL İSKANDİLİMax. 25 kulaç derinliğe kadar ölçüm yapılır. 14librelik bir kurşun ağırlık ve özel olarakmarkalanmış bir inceden oluşur. Ağırlığın ucuoyukdur. Buraya don yağı sürülerek dip yapısıhakkında bilgi edinme imkanı oluşur.DERİN SU İSKANDİLİPrensip olarak el iskandiline benzer. 100 kulacakadar derinlikler ölçülebilir. Kurşun ağırlık 100libredir. Tel halatla donatılmıştır. Bir mataforaveya vinç vasıtası ile kullanılabilir.
12. ELEKTRİKLİ İSKANDİL (ECHO SOUNDERDerinliği ölçmek, balık sürülerinin yerlerini tespitetmekte kullanılır. Cihaz dibe supersonik veyaultrasonik ses dalgalar gönderir ve alıcı durumunageçer. Deniz dibine ve balık sürülerine çarparakyansıyan dalgalar eko olarak transduser tarafındanalınır.HIZ X ZAMAN = YOL/2 formülüne göre derinlikhesaplanır.
13. Kısımları ;Ses üretici/yükseltici(oscillator/amplflicator)Alıcı – verici (Transducer)Gösterici (indicator)1000 metreye kadar çok hassas derinlikölçülebilir. Özel amaçlar için bu derinlik25000 metreye kadar arttırılmıştır .

 

Elektrik

Manevra

İlk Yardım

Seyir

Seyir